Werk update: Zeeman MVO communicatie

De SAN (Stichting Adverteerdersjury Nederland) bekroonde Zeeman met de titel meest consistente merk 2021. Daar hoorde een gratis plaatsing in de Volkskrant bij. Zeeman en haar bureau Persuade wilden deze advertentieruimte benutten om eens expliciet aandacht te geven aan de maatschappelijke kant van hun merk en organisatie.

Zeeman verkoopt kleding en textiel dat goed én goedkoop is. Er zijn genoeg kritische consumenten die zich afvragen of dat wel kan en zo ja, hoe dan. De kledingsector als geheel heeft in z’n algemeenheid niet uitgeblonken in verantwoordelijke omgang met de mensen, milieu en arbeidsomstandigheden in wat bekend staat als lage lonen landen.

Dat Zeeman op dit gebied wel degelijk een maatschappelijk verantwoorde koers vaart, heeft het tot nu toe relatief weinig uitgesproken. Er is een MVO Jaarverslag, er is veel ruimte voor op de website, maar verder is er niet actief ruchtbaarheid aan gegeven.

De mogelijkheid van een advertentie voor een bewust levende, kritische lezersdoelgroep als de Volkskrant leek daarom een mooie gelegenheid om dat toch eens te doen. Natuurlijk wel op de Zeeman manier – eenvoudig, bescheiden, ingetogen, eerlijk. Het heeft een eigen vocabulaire ontwikkeld, van korte zinnen, eenvoudige woorden en laagdrempelige taal.

Persuade dacht aan een manifest-achtige advertentie, long copy, uitgaand van een aantal kernzaken op maatschappelijk gebied. We waren het snel eens over de noemer: ZUINIG als verbindende rode draad binnen het verhaal. Goed én goedkoop zijn lukt alleen door zuinig te zijn op alles wat je doet. Aan ondersteunende bewijsvoering van deze stelling geen gebrek.

Het ontwikkelen en schrijven van het verhaal was een mooi traject van co-creatie. Veel drafts, veel fijn slijpen, aanscherpen en bijpunten. Eenvoudig houden is zo eenvoudig niet. De advertentie verscheen op 18 december in de Volkskrant.

 

Leave a Reply